E Banking
LOG IN
Kursna lista
kupovni srednji prodajni
EUR 120.1182 123.8332 126.5575
CHF 111.6767 116.3299 120.9831
USD 113.8885 117.4108 119.9938
Kompletna kursna lista >

AIK Penzija plus

Napredni paket tekućeg računa za penzionere obuhvata:

 • Tekući račun
 • Debitna kartica – DinaCard classic, Visa Electron ili MasterCard debit
 • Mesečni izvod po tekućem računu
 • Isplata penzije unapred
 • Dozvoljeno prekoračenje bez naknade za obradu zahteva
 • Trajni nalog bez naknade
 • Izdavanje čekova bez naknade
 • SMS servis
 • Devizni račun Visa electron debit (devizna)
 • Kreditna kartica DinaCard revolving, Visa Classic revolving ili MasterCard Standard bez naknade za izdavanje i mesečne članarine
 • eBanking bez naknade
 • mBanking

 Mesečna naknada za održavanje paketa iznosi 150,00 RSD.

 

Visa Electron debitna kartica (dinarska i devizna)

 Platna i identifikaciona kartica za dinarski transakcioni račun i/ili devizni tekući račun. Može se koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje roba i usluga na POS terminalima i putem Interneta, za podizanje gotovog novca na šalterima banaka i za podizanje gotovog novca na bankomatima, na mestima na kojima je istaknut znak VISA, do iznosa raspoloživog na računu.

 

Izvod po tekućem računu

 Klijent može biti informisan o stanju i promenama po tekućem računu slanjem izvoda na kućnu ili e-mail adresu bez dolaska u banku, a na zahtev sve promene po tekućem računu može dobiti i na šalteru banke.

 

Isplata penzije unapred

 Isplata penzije unapred je usluga koja svim korisnicima penzije klijentima Banke omogućava raspolaganje sredstvima u visini jedne penzije i to do 7 dana pre redovnog priliva penzije.

 

Dozvoljeno prekoračenje

 Paket AIK PENZIJA PLUS obuhvata dozvoljeno prekoračenje bez naknade za obradu zahteva.

 

Trajni nalog

 Trajni nalog omogućuje klijentu da banka vrši plaćanje računa u njegovo ime, bez dolaska u banku, u određenim vremenskim intervalima, bez naknade.

Paket AIK PENZIJA PLUS obuhvata trajne naloga bez naknade.

 

Izdavanje čekova

 AIK PENZIJA PLUS PAKET obuhvata izdavanje čekova bez naknade.

 

SMS servis

 SMS obaveštenja o prilivu, odlivu i upit u stanje po računu, pustem SMS poruke, kao i informacije o autorizovanim transakcijama putem platnih kartica, mesečno obaveštenje o dugu po kreditnim karticama i obaveštenje da je kartica pristigla u ekspozituru (za sve vrste kartica).

 

Kreditna kartica

 Paket AIK PENZIJA PLUS omogućava korisniku da odabirom Visa Classic revolving ili MasterCard Standard kreditne kartice bude oslobođen plaćanja naknade za izdavanje i mesečne članarine.

 

eBanking

 Elektronsko bankarstvo omogućava pregled svih promena na tekućem računu, pregled transakcija po debitnim karticama, proveru stanja kao i plaćanje računa. Za korisnike AIK PENZIJA PLUS paketa kompletna eBanking usluga je bez naknade.

 

mBanking

 Ova usluga vam omogućava da putem mobilnog telefona proverite stanje i promet po računu kao i da obavljate finansijske transakcije brzo i sigurno. Za korisnike AIK PENZIJA PLUS paketa, kompletna mBanking usluga je bez naknade.