E Banking
LOG IN
Kursna lista
kupovni srednji prodajni
EUR 120.1182 123.8332 126.5575
CHF 111.6767 116.3299 120.9831
USD 113.8885 117.4108 119.9938
Kompletna kursna lista >

Štednja sa slojevitim kamatnim stopama

 ŠTEDNJA SA SLOJEVITIM KAMATNIM STOPAMA

Štednja sa slojevitim kamatnim stopama je posebna vrsta štednje u EUR koja Vam pruža brojne atraktivne mogućnosti.

  • Oročite sredstva na 12, 25, 36 meseci
  • Odaberite način isplate kamate: mesečno ili o datumu dospeća uloga
  • Visina uloga određuje visinu kamatne stope

Minimalni ulog za ovaj tip štednje iznosi 50.000 EUR, dok se na iznos preko minimalnog primenjuje stimulativna kamatna stopa, čime želimo da nagradimo Vaše poverenje.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Agencija za osiguranje depozita

 

Reprezentativni primer:

Oročeni ulog od 100,000 EUR - isplata kamate po isteku roka oročenja depozita

Glavnica štednog uloga u EUR 100,000
Period oročenja - podizanje sredstava 12M
Kamatna stopa (nominalna, fiksna)

50,000 EUR – 0.50%

50,000 EUR – 0.70%
PROSEČNA NKS za ulog od 100,000 EUR 0.60%
EKS (na godišnjem nivou) 0.51%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope.
Kamata (isplata kamate po isteku roka oročenja) u EUR 599.50
Ukupan iznos za isplatu nakon odbitka poreza u EUR 100,509.58
Poreska obaveza – 15% u EUR 89.92

Sve kamate su izražene na godišnjem nivou. Metod obračuna kamate-konformni.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

Uslovi razoročenja štednje sa isplatom kamate po isteku roka oročenja depozita: Kamatna stopa koja se primenjuje na a vista uloge u EUR na dan razoročenja.

 

Reprezentativni primer:

Oročeni ulog od 100,000 EUR - oročena štednja sa mesečnom isplatom kamate

Glavnica štednog uloga u EUR 100,000
Period oročenja - podizanje sredstava 12M
Kamatna stopa (nominalna, fiksna)

50,000 EUR – 0.50%

50,000 EUR – 0.70%
PROSEČNA NKS za ulog od 100,000 EUR 0.60%
EKS (na godišnjem nivou) 0.51%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope.
Kamata (kamata kroz mesečne isplate) 597.80  EUR
Ukupan iznos za isplatu nakon odbitka poreza 100,508.13 EUR
Poreska obaveza – 15% u EUR 89.67  

Sve kamate su izražene na godišnjem nivou. Metod obračuna kamate-konformni.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

Uslovi razoročenja štednje sa  mesečnom isplatom kamate: Kamatna stopa koja se primenjuje na a vista uloge u EUR na dan razoročenja.