E Banking
LOG IN
Kursna lista
kupovni srednji prodajni
EUR 120.1182 123.8332 126.5575
CHF 111.6767 116.3299 120.9831
USD 113.8885 117.4108 119.9938
Kompletna kursna lista >

Devizna oročena štednja sa isplatom kamate po isteku roka oročenja

Štedni ulog: min 100 EUR

  Period

NKS

EKS

  1M 

 0.10%

0.09%

  3M 

 0.10%

0.09%

  6M 

 0.20%

0.17%

  12M

0.50%

0.42%

  25M

0.70%

0.60%

  30 M

1.10%

0.94%

  36 M

1.20%

1.02%

Sve kamate su izražene na godišnjem nivou; nezavisno od iznosa; Metod obračuna kamate-konformni

 

Reprezentativni primer - Devizna oročena štednja evrima sa isplatom kamate po isteku roka oročenja

 Period oročenja – podizanje  sredstava

1M

3M

6M

12M

25M

30M

36M

 Glavnica štednog uloga u EUR

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

 Iznos kamate u EUR

0.42

1.26

5.02

24.98

73.12

138.36

182.11

 Ukupan iznos za isplatu  u  EUR, nakon odbitka poreza

5,000.36

5,001.07

5,004.27

5,021.23

5,062.15

5,117.61

5,154.79

 Kamatna stopa
 (nominalna, fiksna)

0.10%

0.10%

0.20%

0.50%

0.70%

1.10%

1.20%

 EKS
 (na godišnjem nivou)

0.09%

0.09%

0.17%

0.42%

0.60%

0.94%

1.02%

 Poreska obaveza – 15%

0.06

0.19

0.75

3.75

10.97

20.75

27.32

 

Ukoliko Vam novac zatreba i pre isteka roka kod oročene štednje AIK BANKA će za period od dana polaganja

depozita do dana njegovog prevremenog razoročenja, obračunatii platiti stepenastu kamatu za izdržani period

pod uslovima i u visini kamatne stope date u tabeli.

 

Uslovi razoročenja štednje na rok 1,3,6 i 12 meseci:

-Kamatna stopa koja se primenjuje na a vista uloge u EUR

 

Uslovi razoročenja štednje na 25 i 30 meseci:

 Izdržani period od datuma oročenja do datuma  razoročenja

 Nominalna kamatna stopa koja se primenjuje kod  razoročenja

 do 12 meseci

 0,05%

 

 preko 12 meseci

 Za period 0-12 meseci  0,05%

 Za period preko 12 meseci do dana razoročenja 0,50%

 

Uslovi razoročenja štednje na 36 meseci – visine kamatnih stopa koje se primenjuju od dana polaganja na štednju do dana razoročenja:

-       Po proteku manje od 12 meseci NKS 0,05% godišnje,

-       Po proteku 12 meseci do 25 meseci NKS  0,40% godišnje,

-       Po proteku 25 meseci do 30 meseci NKS 0,60% godišnje, i

-       Po proteku 30 meseci do 36 meseci NKS 1,00% godišnje.

 

Sve kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou uz primenu konformnog metoda obračuna.

 

Reprezentativni primer - Oročena štednja u švajcarskim francima 

 

Štedni ulog: min 100 CHF

  Period

NKS

EKS

  3M

0.05%

0.04%

  6M

0.08%

0.07%

  12M

0.10%

0.08%

Sve kamate su izražene na godišnjem nivou; nezavisno od iznosa; Metod obračuna kamate-konformni

Reprezentativni primer - Oročena štednja u USD 

Oročena štednja u dolarima

Štedni ulog:min 100 USD

 Period

NKS 

EKS 

 3M

0.30%

0.26%

 6M

0.50%

0.42%

 12M

0.90%

0.77%

Sve kamate su izražene na godišnjem nivou; nezavisno od iznosa; Metod obračuna kamate-konformni