E Banking
LOG IN
Kursna lista
kupovni srednji prodajni
EUR 120.1182 123.8332 126.5575
CHF 111.6767 116.3299 120.9831
USD 113.8885 117.4108 119.9938
Kompletna kursna lista >

25 + 5 Oročena štednja

Ako ste odlučili da svoj novac stavite na oročenu štednju, da biste dobili višu kamatu, ali pri tome želite da budete sigurni da u svakom trenutku možete podići svoj ulog i da zbog toga ne izgubite kamatu,  onda je 25+5 ŠTEDNJA – PRAVI IZBOR ZA VAS!

  • Period oročenja : 25+5 meseci
  • Minimalni ulog: 100 EUR
  • Nominalna kamatna stopa: : 1,10% na godišnjem nivou
  • Efektivna kamatna stopa: 0,94%  na godišnjem nivou

Ukoliko Vam novac zatreba i pre isteka roka od 25+5 meseciAIK BANKA će za period od dana polaganja depozita do dana njegovog prevremenog razoročenja, obračunati i platiti stepenastu kamatu za izdržani period pod uslovima i u visini kamatne stope date u tabeli:

  Izdržani period od datuma oročenja do datuma razoročenja

NKS koja se primenjuje kod razročenja 

  do 12M

0,05%

  preko 12M do 30M

Za period 0-12M 0,05%

Za period 12-30M 0,50%

 

Reprezentativni primer

 

  Period oročenja – podizanje sredstava

25+5 meseci

  Glavnica štednog uloga u EUR

5.000,00 

  Iznos kamate u EUR

 138,36

  Ukupan iznos za isplatu  u EUR, nakon odbitka poreza

 5.117.61

  Kamatna stopa
  (nominalna, na godišnjem nivou, fiksna, konformni metod obračuna)

1,10%

  EKS
  (na godišnjem nivou)

0,94%

  Poreska obaveza – 15%

 20,75 EUR

 

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodima možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri AIK Banke. AIK Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.