E Banking
LOG IN
Kursna lista
kupovni srednji prodajni
EUR 120.1182 123.8332 126.5575
CHF 111.6767 116.3299 120.9831
USD 113.8885 117.4108 119.9938
Kompletna kursna lista >

VISA

VISA CLASSIC REVOLVING  

 Visa Classic revolving kartica Vam omogućava pristup dodatnim sredstvima do iznosa odobrenog limita, kada god to poželite.

Prednosti VISA Classic revolving kreditnih kartica AIK Banke:

 • Prihvaćene u celom svetu- na prodajnim mestima i bankomatima širom sveta na kojima je  istaknut znak VISA
 • Sigurnija od nošenja gotovine
 • Mogu se koristiti i za plaćanja putem interneta
 • Opremljena čip tehnologijom što Vam daje sigurnost i umanjuje mogućnost zloupotrebe
 • Dodatni vid zaštite su besplatne SMS notifikacije o izvršenim transakcijama; ujedno su  informacija o potrošnji i raspoloživom stanju na kartici
 • Fiksna kamatna stopa
 • Plaćanje na rate bez kamate – link http://www.aikbanka.rs/sr/delatnosti/stanovnistvo/kartice/kartice-na-rate 
 • Plaćanjem mesečnih obaveza povećavaju se raspoloživa sredstva za Vašu buduću potrošnju

VALUTA u kojoj se ugovara limit je EUR i RSD.

Dodatna pogodnost za korisnike START i AIK Penzija plus paketa tekućeg računa:
VISA Classic Revolving kreditna kartica bez naknade za izdavanje, reizdavanje i mesečne članarine*

 

*Reprezentativni primer- Visa Classic Revolving kreditna kartica u EUR 

(za korisnike START i AIK Penzija plus paketa tekućeg računa):

Odobreni limit

 1.000 EUR

Procenat revolving

 5%

Metod obračuna

 Proporcionalni

Nominalna kamatna stopa 

 15 % na godišnjem nivou, fiksna

 (1,25 % mesečna)

 Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 04.01.2017.

 15,95  % - na godišnjem nivou  

Period otplate

 36 meseci 

Kriterijum za indeksiranje

 u valuti EUR***

Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika**:

 Menica – 50 RSD,

 Izveštaj kreditnog biroa– 246 RSD

Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita****

 1.211,34 EUR

** Za korisnike Visa Classic Revolving kreditnih kartica koje nisu u okviru START i AIK Penzija plus paketa tekućeg računa naplaćuju se naknada za izdavanje, reizdavanje i mesečne članarine ( mesečna članarina 80 RSD, trošak izdavanja/reizdavanja 450 RSD).

*** Za potrošnju nastalu u Republici Srbiji primenjuje se srednji kurs za EUR iz kursne liste NBS važeće na dan saldiranja svake pojedinačne transakcije. Sve transakcije po kartici izvršene u inostranstvu evidentiraju se u valuti EUR, tako što se prilikom konverzije iznosa transakcija nastalih u inostranstvu primenjuje intervalutarni kurs ustanovljen od strane VISA International sistema.

 **** Pod pretpostavkom da na dan dobijanja kreditne kartice Korisnik iskoristi ceo limit ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita.

  

*Reprezentativni primer- Visa Classic Revolving kreditna u RSD

(za korisnike START i AIK Penzija plus paketa tekućeg računa):

Odobreni limit

 100.000 RSD

Procenat revolving

 5%

Metod obračuna

 Proporcionalni

Nominalna kamatna stopa 

 24%  na godišnjem nivou, fiksna

 (2% mesečna)

 Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 04.01.2017.

 24,64 % - na godišnjem nivou  

Period otplate

 36 meseci 

Kriterijum za indeksiranje

 Bez kriterijuma za indeksiranje

Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika**:

 Menica – 50 RSD

 Izveštaj kreditnog biroa– 246 RSD

Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita***

 131,983.67 RSD

** Za korisnike Visa Classic Revolving kreditnih kartica koje nisu u okviru START i AIK Penzija plus paketa tekućeg računa naplaćuju se naknada za izdavanje, reizdavanje i mesečna članarina ( mesečna članarina 80 RSD, trošak izdavanja/reizdavanja 450 RSD).

*** Pod pretpostavkom da na dan dobijanja kreditne kartice Korisnik iskoristi ceo limit ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita.

Sredstva obezbeđenja:

 • Lična menica
 • Administrativna zabrana- 2 primerka 

Ostali troškovi se naplaćuju u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica i u skladu sa potpisanim Ugovorom o izdavanju kreditne kartice.

 

Potrebne obrasce preuzmite ovde.

 

 

VISA GOLD REVOLVING                           

Visa Gold revolving kartica Vam omogućava pristup dodatnim sredstvima do iznosa odobrenog limita, kada god to poželite.

Prednosti VISA Gold Revolving kreditne kartice AIK Banke:

 • Prihvaćene u celom svetu- na prodajnim mestima i bankomatima širom sveta na kojima je  istaknut znak VISA
 • Sigurnija od nošenja gotovine
 • Mogu se koristiti i za plaćanja putem interneta
 • Opremljena čip tehnologijom što Vam daje sigurnost i umanjuje mogućnost zloupotrebe
 • Dodatni vid zaštite su besplatne SMS notifikacije o izvršenim transakcijama; ujedno su  informacija o potrošnji i raspoloživom stanju na kartici
 • Fiksna kamatna stopa
 • Plaćanje na rate bez kamate – link http://www.aikbanka.rs/sr/delatnosti/stanovnistvo/kartice/kartice-na-rate 
 • Plaćanjem mesečnih obaveza povećavaju se raspoloživa sredstva za Vašu buduću potrošnju

VALUTA u kojoj se ugovara limit je  EUR i RSD.

Dodatna pogodnost za korisnike START paketa tekućeg računa:
VISA Gold kreditna kartica bez naknade za izdavanje, reizdavanje i mesečne članarine*.

 

*Reprezentativni primer za  Visa Gold Revolving u EUR (za korisnike START paketa tekućeg računa):

Odobreni limit

 5000 EUR

Procenat revolving

 5%

Metod obračuna

 Proporcionalni

Nominalna kamatna stopa 

 12,00 % na godišnjem nivou, fiksna

 (1 % mesečna)

 Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 04.01.2017.

 12,46 % - na godišnjem nivou  

Kriterijum za indeksiranje

 u valuti EUR***

Period otplate

 36 meseci 

Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika**:

 Menica – 50 RSD,

 Izveštaj kreditnog biroa– 246 RSD

Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita****

 5.838,17 EUR

** Za korisnike Visa Gold Revolving kreditnih kartica koje nisu u okviru START paketa tekućeg računa naplaćuju se naknada za izdavanje, reizdavanje i godišnja članarina ( godišnja članarina 1500 RSD, trošak izdavanja/reizdavanja  450 RSD).

*** Za potrošnju nastalu u Republici Srbiji primenjuje se srednji kurs za EUR iz kursne liste NBS važeće na dan saldiranja svake pojedinačne transakcije. Sve transakcije po kartici izvršene u inostranstvu evidentiraju se u valuti EUR, tako što se prilikom konverzije iznosa transakcija nastalih u inostranstvu primenjuje intervalutarni kurs ustanovljen od strane VISA International sistema.

**** Pod pretpostavkom da na dan dobijanja kreditne kartice Korisnik iskoristi ceo limit ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodima možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri AIK Banke.

 

Sredstva obezbeđenja:

 • Lična menica
 • Administrativna zabrana- 2 primerka 

Ostali troškovi se naplaćuju u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica i u skladu sa potpisanim Ugovorom o izdavanju kreditne kartice.

 

Potrebne obrasce preuzmite ovde.

 

 

VISA CLASSIC CHARGE

Visa Classic Charge kreditna kartica odobrava se na bazi namenski oročenog depozita u EUR koji služi kao sredstvo obezbeđenja. Kreditni limit se utvrđuje maksimalno do iznosa 80% položenog namenski oročenog depozita, odnosno do 100% iznosa namenskog depozita u EUR ukoliko korisnik prilaže menicu kao sredstvo obezbeđenja pored namenskog depozita. 

VALUTA u kojoj se ugovara limit za Visa Classic Charge  kreditne kartice je  EUR.

Kartica se izdaje sa rokom važenja 12 ili 36 meseci zavisno od roka oročenja namenskog depozita.

Prednosti Visa Classic Charge kartica AIK Banke:

 • Minimalna mesečna obaveza po ovoj kartici je kamata na potrošena sredstva uvećana za troškove  korišćenja kartice, a glavnica se može isplatiti po želji korisnika, do dospeća namenski oročenog depozita
 • Izdavanje i održavanje kartice za sve korisnike je besplatno
 • Odobravanje kartice bez provere kreditne sposobnosti, potrebna dokumentacija samo lična karta i ugovor  o namenskom depozitu
 • Prihvaćene u celom svetu- na prodajnim mestima i bankomatima širom sveta na kojima je  istaknut znak VISA
 • Mogu se koristiti i za plaćanja putem interneta
 • Opremljena čip tehnologijom što Vam daje sigurnost i umanjuje mogućnost zloupotrebe
 • Sigurnija od nošenja gotovine
 • Dodatni vid zaštite su besplatne SMS notifikacije o izvršenim transakcijama; ujedno su  informacija o potrošnji i raspoloživom stanju na kartici
 • Fiksna kamatna stopa

 

Reprezentativni primer- Visa Classic Charge sa namenskim depozitom na period od 12 meseci :

Odobreni limit

 1.000 EUR

Metod obračuna

 Proporcionalni

Nominalna kamatna stopa 

 12%  na godišnjem nivou, fiksna

 (1% mesečna)

Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 04.01.2017.

 12,61 % - na godišnjem nivou  

Kriterijum za indeksiranje

 u valuti EUR*

Period otplate

 12 meseci 

Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika:

 Menica - 50 RSD

Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita **

 1.110,41 EUR

Sredstva obezbeđenja - lična menica i oročeni namenski depozit.

Kamatna stopa na namenski depozit jednaka je kamatnoj stopi na oročenje 12 ili 36 meseci.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodima možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri AIK Banke.

* Za potrošnju nastalu u Republici Srbiji primenjuje se srednji kurs za EUR iz kursne liste NBS važeće na dan saldiranja svake pojedinačne transakcije. Sve transakcije po kartici izvršene u inostranstvu evidentiraju se u valuti EUR, tako što se prilikom konverzije iznosa transakcija nastalih u inostranstvu primenjuje intervalutarni kurs ustanovljen od strane VISA International sistema.

 ** Pod pretpostavkom da na dan dobijanja kreditne kartice Korisnik iskoristi ceo limit ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita.

Ostali troškovi se naplaćuju u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica i u skladu sa potpisanim Ugovorom o izdavanju kreditne kartice.

 

Potrebne obrasce preuzmite ovde.

 

 

VISA GOLD CHARGE                                   

Visa Gold Charge kreditna kartica odobrava se na bazi namenski oročenog depozita kod AIK Banke sa minimalnim iznosom  od  5.000 EUR.  Kreditni limit se utvrđuje maksimalno do iznosa 80% položenog namenski oročenog depozita, odnosno do 100% iznosa namenskog depozita u EUR ukoliko korisnik prilaže menicu kao sredstvo obezbeđenja pored namenskog depozita. 

VALUTA u kojoj se ugovara limit za  Visa Classic kreditne kartice je  EUR.

Kartica se izdaje sa rokom važenja 12 ili 36 meseci zavisno od roka oročenja namenskog depozita.

Prednosti Visa Gold Charge kartica AIK Banke:

 • Minimalna mesečna obaveza po ovoj kartici je kamata na potrošena sredstva, a glavnica se može isplatiti po želji korisnika, do dospeća namenski oročenog depozita
 • Izdavanje i održavanje kartice za sve korisnike je besplatno
 • Odobravanje kartice bez provere kreditne sposobnosti, potrebna dokumentacija samo lična karta i ugovor  o namenskom depozitu
 • Prihvaćene u celom svetu - na prodajnim mestima i bankomatima širom sveta na kojima je  istaknut znak VISA
 • Mogu se koristiti i za plaćanja putem interneta
 • Opremljena čip tehnologijom što Vam daje sigurnost i umanjuje mogućnost zloupotrebe
 • Sigurnija od nošenja gotovine
 • Dodatni vid zaštite su besplatne SMS notifikacije o izvršenim transakcijama; ujedno su  informacija o potrošnji  i raspoloživom stanju na kartici
 • Fiksna kamatna stopa

Reprezentativni primer- Visa Gold Charge sa namenskim depozitom na period od 12 meseci  :

Odobreni limit

 5.000 EUR

Metod obračuna

 Proporcionalni

Nominalna kamatna stopa 

 12%  na godišnjem nivou, fiksna

 (1 % mesečna)

 Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 04.01.2017.

12,56 % - na godišnjem nivou  

Kriterijum za indeksiranje

 u valuti EUR*

Period otplate

 12 meseci 

Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika:

 Menica - 50 RSD

Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita**

 5.550,41 EUR

Sredstva obezbeđenja - lična menica i oročeni namenski depozit.

Kamatna stopa na namenski depozit jednaka je kamatnoj stopi na oročenje 12 ili 36 meseci.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodima možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri AIK Banke.

* Za potrošnju nastalu u Republici Srbiji primenjuje se srednji kurs za EUR iz kursne liste NBS važeće na dan saldiranja svake pojedinačne transakcije. Sve transakcije po kartici izvršene u inostranstvu evidentiraju se u valuti EUR, tako što se prilikom konverzije iznosa transakcija nastalih u inostranstvu primenjuje intervalutarni kurs ustanovljen od strane VISA International sistema.

** Pod pretpostavkom da na dan dobijanja kreditne kartice Korisnik iskoristi ceo limit ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita.

Ostali troškovi se naplaćuju u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica i u skladu sa potpisanim Ugovorom o izdavanju kreditne kartice.

 

Potrebne obrasce preuzmite ovde.