E Banking
LOG IN
Kursna lista
kupovni srednji prodajni
EUR 120.1182 123.8332 126.5575
CHF 111.6767 116.3299 120.9831
USD 113.8885 117.4108 119.9938
Kompletna kursna lista >

Krediti za poljoprivrednike

AIK Banka se  trudi  da  svojim  cenjenim  klijentima  pruži mogućnost  odabira  poljoprivrednih  kredita  po meri,  u  skladu  sa  njihovim  potrebama  i  specifičnostima poslovanja, sa  planovima  otplate  prilagođenim  potrebama  proizvodnje. U  skladu sa našom orijentacijom ka čvrstoj podršci agraru nudimo Vam kreditne proizvode namenjene za realizaciju Vaših poslovnih poduhvata u poljoprivredi (od podrške tekućoj proizvodnji i likvidnosti, preko finansiranja dugoročnih razvojnih investicija, garancija za učešće na licitacijama poljoprivrednog zemljišta/dokumentrano poslovanje, do razlićitih vidova namenskih i subvencionisanih kredita).

Kreditnom podrškom poljoprivrednicima AIK Banka želi:

  • da sa Vama uspostavi dugoročne veze na polju kreditiranja Vaše proizvodnje
  • da Vam pruži kvalitetne proizvode i usluge
  • da Vam omoguće dalji rast proizvodnje i brži razvoj Vašeg gazdinstva
  • da Vam omogući da sve svoje planove i potrebe zadovoljite na jednom mestu
  • da Vam pruži dugoročnu sigurnost u razvoju i proizvodnji
  • da Vam pruži mogućnosti kakve kao primarni proizvođači i zaslužujete

Osnovni uslovi kreditiranja

• Registrovano poljoprivredno gazdinstvo

• Nosioc kredita nema više od 70 godina starosti u momentu dospeća poslednje rate kredita

• Minimum 12 meseci poslovanja u oblasti poljoprivrede

• Minimum tri proizvoda/kulture iz biljne proizvodnje, ili dva proizvoda iz stočarske proizvodnje

• Ročnost kredita od 6 do 120 meseci, u zavisnosti od namene kredita.

• Otplata kredita može biti u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima, jednakim ili nejednakim,

prilagođenim Vašim potrebama i sezonalnosti prihoda.

• Grejs period 3 do 12 meseci.

• Kamata zavisi od namene kredita, ročnosti, iznosa, sredstava obezbeđenja i kreditne istorije klijenta (fiksna ili promenljiva).

• Krediti mogu biti dinarski ili indeksirani u EUR.

• Fleksibilno obezbeđenje kredita i prilagodljivo svakom klijentu. Moguća sredstva obezbeđenja kredita se kreću od menice klijenta, preko jemstva fizičkog lica, drugog poljoprivrednika, preduzetnika ili pravnog lica, zaloge nad mehanizacijom, opremom, usevima, stočnim fondom, do depozita i hipoteke nad nepokretnostima. Obezbeđenje kredita zavisi od iznosa, namene i ročnosti kredita.

• Namene kredita AIK banke zadovoljavaju sve potrebe Vašeg registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

• Za klijente koji prijave namenski račun svog poljoprivrednog gazdinstva u Upravi za trezor, povoljniji uslovi kreditiranja.