E Banking
LOG IN
Kursna lista
kupovni srednji prodajni
EUR 120.2528 123.972 126.6994
CHF 110.9059 115.527 120.1481
USD 111.8631 115.3228 117.8599
Kompletna kursna lista >

Garancije

1.Plative garancije

  • Licitacione garancije
  • Carinske
  • Tenderske
  • Garancije za izmirenje poreskih obaveza
  • Ostale plative garancije

2. Činidbene garancije

  • Za dobro izvršenje posla
  • Avansne
  • Za otklanjanje nedostataka u garantnom roku
  • Ostale činidbene garancije

Banka vrši i druge poslove u skladu sa zakonskim  propisima , poslovnom politikom Banke i opštim uslovima poslovanja