E Banking
LOG IN
Kursna lista
kupovni srednji prodajni
EUR 120.1182 123.8332 126.5575
CHF 111.6767 116.3299 120.9831
USD 113.8885 117.4108 119.9938
Kompletna kursna lista >

Krediti

AIK BANKA a.d. Beograd u svojoj ponudi ima široku paletu kreditnih proizvoda namenjenih privrednim subjektima..
Krediti mogu biti devizni, dinarski i indeksirani – dinarski krediti sa valutnom klauzulom.

Iz ponude AIK BANKE a.d. Beograd, na čijem unapređenju kontinuirano radimo i koju smo u svakom času spremni da prilagodimo Vašim potrebama, možete odabrati neki od sledećih proizvoda:


Kratkoročni krediti
Dugoročni krediti
Krediti u skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije
Eskont menica
Garancije
Avali i drugi oblici jemstava
Akreditivi sa i bez pokrića
Zajednička ulaganja


Kratkoročni krediti

Kratkoročni krediti, koji se odobravaju sa rokom do 12 meseci za finansiranje tekucih poslova 

Detaljnije

Dugoročni krediti

Dugoročni krediti, koji se odobravaju na rok duži od godinu dana. 

Detaljnije

Eskont menica

Kao vid kratkoročnog finansiranja, klijentima se nudi mogućnost eskonta menica čime se na efikasan i brz način, pre datuma dospeća koji je naznačen na menici...

Detaljnije

Garancije

Plative i činidbene garancije

Detaljnije

Krediti za poljoprivrednike

Izaberite kredit po Vašoj meri u skladu sa potrebama i specifičnostima Vašeg poslovanja.

Detaljnije