E Banking
LOG IN
Kursna lista
kupovni srednji prodajni
EUR 120.1182 123.8332 126.5575
CHF 111.6767 116.3299 120.9831
USD 113.8885 117.4108 119.9938
Kompletna kursna lista >

Domaći platni promet

Otvaranjem računa u AIK Banci možete raspolagati sredstvima na računu Vaše kompanije putem elektronskog bankarstva ili na bilo kom šalteru jedne od naših 80 ekspozitura širom Srbije.

Prilikom otvaranja tekućeg računa pravnog lica AIK Banka Vam pruža sledeće usluge:

- Raspolaganje sredstvima na bilo kom šalteru u poslovnoj mreži Banke širom Srbije
- Uvid u stanje i promet računa, uz garantovanu diskreciju i poštovanje tajnosti podataka
- Prijem gotovinskih uplata na šalteru i putem dnevno-noćnih trezora i u čekovima građana
- Plaćanje roba i usluga kao i podizanje gotovine Dina i Visa Business Electron debitnom karticom, zahvaljujući širokoj mreži POS terminala
i bankomata
- Uplata osnivačkog uloga
- Ažurno dostavljanje izveštaja o promenama na računu po Vašem izboru (na šalteru, elektronski, e-mailom, preko mobilnog telefona
ili korišćenjem drugih metoda savremene komunikacije)
- Overa i naplata ugovornih ovlašćenja, menica i drugih instrumenata obezbeđenja
- Efikasno izdavanje potvrda o prijemu i izvršenju naloga za plaćanje, o stanju i prometu na računu i druge potvrde
- Efikasan i brz prijem i izvršenje naloga za plaćanje u dinarima i valuti
- Prijem naloga za plaćanje sa datumom dospeća u budućnosti
- Korišćenje dnevnog priliva na računu
- Korišćenje e-bankinga