E Banking
LOG IN
Kursna lista
kupovni srednji prodajni
EUR 120.1182 123.8332 126.5575
CHF 111.6767 116.3299 120.9831
USD 113.8885 117.4108 119.9938
Kompletna kursna lista >

Depozitni poslovi

Snagom kapitala garantujemo punu sigurnost vašeg depozita. Banka prima sve vrste dinarskih i deviznih depozita, kao sredstva po viđenju ili oročena „overnight“, na kratke ili duge rokove. 

Svaka konkretna ponuda Banke, koja se odnosi na depozite koje Banka prima, pored podataka koji se uključuju u obračun efektivne kamatne stope sadrži i podatak o stranoj valuti kojom se depozit indeksira ili drugi kriterijum za revolarizaciju i za indeksiranje depozita.

Еfektivne kamatne stope na kredite i depozite za preduzetnike

AIK Banka će odobravati kredite sa efektivnom kamatnom stopom 2,5 % - 65,00 % godišnje.
Efektivna kamatna stopa na nenamenske depozite iznosi od 0,9 % - 24% godišnje.
Svaka konkretna ponuda Banke, koja se odnosi na kredite koje odobrava, odnosno depozite koje prima, pored podataka koji se uključuju u obračun efektivne kamatne stope sadrži i podatak o stranoj valuti kojom se kredit indeksira ili drugi kriterijum za revolarizaciju i za indeksiranje kredita, odnosno depozita.

U okviru depozitnih poslova Banka nudi sledeće proizvode:

1. Depoziti po viđenju,
2. Oročeni depoziti:
 -dinarski depoziti
 -dinarski depoziti sa valutnom klauzulom,
 -devizni depoziti u EUR i USD,
3. Namenski depoziti:
-za obezbeđenje svih vrsta potraživanja, kredita , garancija,
-za kupovinu i prodaju obveznica, akcija i drugih hartija od vrednosti,
-za učešće na aukcijama i dr.

U zavisnosti od iznosa depozita i specifičnih potreba klijenata, Banka je spremna da ponudi konkurentne kamatne stope koje se usklađuju sa tržišnim kretanjima.

DEVIZNO TRŽIŠTE

Aktivno učešće i značajan udeo na međubankarskom tržištu, visok nivo profesionalnosti i razgranatost mreže omogućavaju Banci primenu najpovoljnijih stimulativnih kurseva za otkup i prodaju:
- efektive u domenu rada sa menjacima i fizickim licima i
- deviza u radu sa kljentima pravnim licima.