Krediti

U sklopu svoje ponude AIK Banka se potrudila da kreira kreditne proizvode koji zadovoljavaju sve potrebe poljoprivrednih proizvođača, i koji uvažavaju specifičnosti poljoprivredne proizvodnje i njenu dinamiku.

 

Dugoročni krediti za osnovna sredstva namenjeni:

 Kratkoročni i dugoročni krediti za obrtna i trajna obrtna sredstva/repromaterijal namenjeni za nabavku: