Dozvoljeno prekoračenje

Za poljoprivredne proizvođače koji imaju saradnju sa AIK Bankom, i potrebu da na raspolaganju imaju određeni iznos sredstava za tekuće poslovanje koji mogu iskoristiti onda kada im se za to ukaže potreba, Banka je spremna da odobri dozvoljeno prekoračenje po namenskom tekućem računu poljoprivrednog gazdinstva do maksimalnog iznosa od 200.000 RSD.

Dozvoljeno prekoračenje predstavlja vid kratkoročne pozajmice poljoprivrednom gazdinstvu koja je na raspolaganju u svakom trenutku tokom ugovorenog perioda trajanja pozajmice.