Dokumentarno poslovanje

Poljoprivrednim proizvođačima, u sklopu proizvoda i usluga AIK Banke, kao neophodni i sve potrebniji proizvod prilagođen potrebama savremenog načina poslovanja u poljoprivredi nudimo i usluge dokumentarnog poslovanja.

Uvođenjem ovog proizvoda u ponudu poljoprivrednim proizvođačima AIK Banka:

Garancije

Bankarska garancija je instrument obezbeđenja kojom se Banka obavezuje prema korisniku garancije (poveriocu iz osnovnog posla) da će mu isplatiti novčani iznos na koji garancija glasi ukoliko treće lice (dužnik iz osnovnog posla) ne ispuni ili neuredno ispuni svoje ugovorne obaveze.

U tom cilju registrovanim poljoprivrednim proizvođačima pružamo sledeće usluge u okviru dokumentarnog poslovanja izdavanjem: